30. december 2017

GHH's varmepris stiger ikke

Stiger GHH’s varmepris i 2018? 
Nej, GHH holder samme lave varmepris som i 2017 

 Der har i den sidste tid været forskellige artikler i dagspressen, som fortæller at mange fjernvarmekunder rundt i Danmark vil få en årlig prisstigning på fjernvarmen fra 2000 kr. til op til 10.000 kr.

Dette skyldes at et tilskud, som de decentrale kraftvarmeværker har fået siden 2004 nu bortfalder i 2018. GHH har dog hele tiden været opmærksom på at tilskuddet ville forsvinde i 2018 og vi har derfor indregnet dette i vore budgetter og prognoser. Derfor vil GHH’s kunder ikke få nogen prisstigning. Vi holder den samme lave varmepris som sidste år, nemlig kun 400 kr. pr. MWh.

GHH Fjernvarme byggede 3 små flisværker i 2016, og de kører så godt, at vi forventer også at kunne holde varmeprisen lav i de kommende år.

 Godt nytår til alle vore varmekunder.

19. september 2017


GRØNT VAND I VANDHANEN - HOVSLUND

Da vi i en længere periode har haft problemer med vandindtrængning i fjernvarmesystemet, har vi pr. d.d. tilført sporingsfarve til vores fjernvarmevand for, at i som forbrugere har mulighed for at se jeres utætheder.
 
 
Omfang!
Utæthederne har stået på i over et halvt år, og vi har forsøgt med hjælp fra vandværket, ud fra et stigende forbrug, at finde utæthederne. Det drejer sig om ca. 3 m2 vand i ugen, hvilket betyder, at der er flere af jer der har en utæthed, ellers ville vandværket kunde se et stigende forbrug hos enkelte forbrugere.

Hvor kommer det fra.?
Vandindtrængningen kommer formentligt fra flere utætte varmtvandsbeholdere i Hovslund St.
Hvis der er sket en tæring i varmtvandsbeholderen, kan vandværksvandet blive trykket over i fjernvarmenettet.

Hvad gør vi.?
For at finde utæthederne tilsætter vi et ufarligt sporstof (Uranin), som farver fjernvarmevandet grønt. Dernæst hæver vi trykket i fjernvarmevandet en lille smule så vi er på højde med vandværkstrykket, på den måde vil det grønne vand, i små mængder, komme over i jeres varme forbrugsvand.

Hvorfor gør vi noget.?
Fjernvarmevand er af-saltet vand med en forhøjet pH-værdi til ca.10.
Alt vand der påfyldes på værket, bliver behandlet for at sikre rørsystemet en lang levetid. Ved vandindtrængning fra vandværket vil jeres returledning kalke til over en årrække, og forkalkningen vil sætte sig i hele rørsystemet og dermed nedsætte levetiden på rørsystemet både ved forbrugeren og i ledningsnettet. 

Hvordan tjekker jeg mit system.?
Bliver det varmevand i vandhanen grønt, så er der ingen tvivl, der er en utæthed i dit system.
Skulle du være i tvivl, har du den mulighed, at du kan fylde et glas med vand og se om dette har en grønlig farve.
Hvis du bare gerne vil tjekke, så er det grønne sporingsstof UV-Aktivt, så hvis du belyser vandet med en UV-pen, vil det lyse op i mørke. 

Mit system er utæt!
Hvis du opdager en utæthed i dit system, skal du kontakte en VVS‐installatør og ringe til GHH Fjernvarme på telefon 74669085. 

OBS:
GHH-fjernvarme, opkræver ingen gebyrer, for de omkostninger jeres utætheder har medført værket.

15. maj 2017

GHH Fjernvarme sænker prisen igen

GHH Fjernvarme sænker prisen igen
Prisen på 400 kr./MWh er den laveste i værkernes historie

Efter næsten 9 års ansættelse har driftsleder Thorkild Ravn-Nielsen, valgt at gå på efterløn, og Thorkild forlader 3 teknisk velfungerende værker, som kan levere varme til forbrugerne til en rigtig god pris.
Bestyrelsen vil gerne takke Thorkild for det særdeles gode samarbejde gennem årene.

I sommeren 2015 fik GHH Fjernvarme bygget 3 nye flisværker i Genner, Hellevad og Hovslund.
Bestyrelsen havde forventet at spare en del udgifter til brændsel med disse nye flisværker. Derfor blev varmeprisen også sænket til 425 kr./MWh. Denne pris fortsatte også fra 1. juli 2016.

Det har nu vist sig, at de nye flisværker faktisk kører bedre end forventet, og GHH’s Repræsentantskab har derfor besluttet, at varmen for det indeværende regnskabsår bliver afregnet med kun 400 Kr. i stedet for 425kr/MWh.

Bestyrelsen forventer, at resultatet for det regnskabsår vi er i gang med bliver så positiv, at varmeprisen på 400 kr./MWh også kan fortsætte i det nye regnskabsår.

GHH Fjernvarme har ansat Anders Ravn-Nielsen, som ny driftsleder. Anders har været ansat et stykke tid sammen med Thorkild, for at have en mulighed for at sætte sig ind i arbejdsgangen på værkerne, og Thorkild vil i en periode også stå til rådighed i ferieperioder m.m.


Formand Kjeld Andresen siger tak for det gode samarbejde til driftsleder Thorkild Ravn-Nielsen

1. november 2016

Ny driftsleder

GHH har pr. 1. november 2016 ansat en ny driftsleder, da Thorkild har besluttet at gå på efterløn. Velkommen til Anders Ravn-Nielsen.


Driftsleder

Anders Ravn-Nielsen
Genner Bygade 47, Genner
6230 Rødekro

Tlf.: 7466 9085
ghh@post10.tele.dk

5. april 2016

GHH SMS og email service

Skal GHH sende dig en påmindelse om næste bykredsmøde?
Skal GHH sende dig en meddelelse i tilfælde af tekniske problemer med fjernvarmen?

Hvis du gerne vil have informationer fra GHH, så meld dig til her:

Tilmelding til GHH SMS og email service - klik her!

8. juni 2015

Tilskud til energirenovering

Du kan nemt og hurtigt beregne og søge tilskud hos os, hvis du skal energirenovere. Vi giver tilskud til efterisolering af vægge, tag og rør, udskiftning af varmtvandsbeholder, konvertering til fjernvarme og mange andre ting. Vi giver tilskuddet uanset om du gør det selv eller får hjælp fra en håndværker. Læs mere her!

GHH ønsker aftaler med håndværkere

Er du håndværker og ønsker du at formidle tilskud til dine kunder? Vi indgår gerne en aftale med dig om, at du beregner og indberetter tilskuddet på vegne af dine kunder. Det er kunden, der får tilskuddet, men det tager ikke lang tid for dig at formidle det, og det kan være grunden til at du får entreprisen, for det er god kundeservice. Læs mere her.27. november 2009

Dansk Fjernvarme

GHH er medlem af Dansk Fjernvarme.


Klik på logoet og kom ind på Dansk Fjernvarmes hjemmeside

11. december 1996

Afgift for ombygning af elopvarmede huse

I 1995 blev en del elopvarmede huse ombygget til fjernvarme.
For nogle af husene blev ombygningen finansieret af GHH og disse huse betaler en årlig ombygningsafgift.

Afgiften betales i 20 år (fra 1995 til 2015)

Husstørrelse                      Afgift pr. år
Op til 100m2                   1.700,- kr.
101 – 120m2                    1.900,- kr.
121 – 140m2                    2.100,- kr.
141 – 160m2                    2.300,- kr.
161 – 180m2                    2.500,- kr.
181 – 200m2                    2.500,- kr.

GHH har ikke finansieret andre end disse ombygninger i 1995.